Arabulucu Avukat

Arabulucu Avukat

Arabulucu Avukat Ne Demektir?

Arabulucu avukat ne demek, aralarında uyuşmazlık yaşamakta olan kişiler bunu oldukça iyi bilmektedir. Ancak henüz bu konuda destek almamış kişiler ise fazlasıyla merak etmektedir.
Arabulucu avukat demek, hiçbir şekilde taraf gözetmeksizin aralarında uyuşmazlık yaşanan kişilerin doğru zeminde ve doğru konularda tartışmasını ve anlaşmalarına destek olan uzman kişiye denir.

 

Arabulucu avukat nedir?

Arabulucu avukat nedir, diye baktığımızda en sistematik şekilde tarafların menfaatleri doğrultusunda onları bir araya getirmekte olan uzman kişilerdir diyebiliriz. Bu özel görevi üstlenen kişiler kesinlikle tarafsız davranmak durumundadır. Hiçbir tarafı etkilemez, tavsiyede bulunmaz ve kendi kararlarını kendilerinin vermesine imkân sunan kişidir diyerek arabulucu kimdir sorusunu yanıtlamış oluruz.

 

Arabulucu Tam Olarak Ne İşi Yapacak?

Arabulucu Tam Olarak Ne İş yapar kısaca özetlersek; Avukat arabulucu gerçek manada bir tarafsız yol göstericidir. Herhangi bir karar verme mercii konumunda değildir.

Uyuşmazlığa konu olan tarafların doğru zamanlarda doğru konular üzerinde tartışmalarını destekler.

Dava esnasınca tarafların kendi hür iradeleri ile kararlarını sunabilmelerine imkân sunar.

Arabulucu avukat sayesinde bazı durumlarda taraflar uzlaşabilirken bazı durumlarda ise bu görüşme olumsuz olarak da sonuçlanmaktadır.

Arabulucu Avukat Ücreti Ne Kadar?

Arabulucu avukat ücreti her halükârda ödenmekte olan bir tutardır. Özellikle arabuluculuk yapılan süreç boyunca sürecin ne olacağına bakılmaksızın; konusuna göre ticarete bağlı uyuşmazlık hallerinde 2.000,00 TL, farklı bir uyuşmazlık hallinde de 1.400,00 TL ödeme yapılır.

 

Arabulucu avukat para alır mı?

Arabuluculuk işlemleri, belli bir prosedüre göre işlemektedir. Özellikle bu hizmet için zaman harcayan kişilere belli bir ödeme yapılır.

 Gerekli şartları yerine getirerek arabulucu hizmeti vermeye hak kazanan her kişi, verdiği hizmetin karşılında 15.000 TL'yi aşmayan bir tutar ile ödeme alır. Bu alacağı ücret hesaplaması yapılırken de avukatlık ücreti maktu bedelin 2.400 TL kadarı kısacası dörtte bir fazlası olmalıdır. Bu durumda da 3.000 TL olduğundan söz edebiliriz.

 

Ne Zaman Arabulucuya Gidebilirim?

Ne Zaman Arabulucuya gidebilirim diye düşünenlerdesiniz bu durumun karşı taraf ile ortaya çıkan uyuşmazlık halinde olduğundan bahsedebiliriz.

Tamamen süren dava ile ilgili ve gerek duyulan ara bulucu halinde bu hizmet yararlanma şekline gidebilirsiniz.

 Burada taraflar mahkeme ve tahkim öncesinde arabulucu hizmeti alabileceği gibi mahkemeye dava açtıktan sonra da bu hizmeti tercih edebilir.

 

Arabulucu ile Anlaşamazsa Ne Olur?

Arabulucu ile Anlaşamazsa Ne Olur, aslında burada tutulan uzlaşamama raporu ile yeni bir dava açılır. Faydalanılan arabulucu ile hala bir anlaşma hali yoksa; toplantı anlaşamama tutanağı ile arabuluculuğun sonuna gelinir.

Bu işlemin ardından taraflardan her biri dava açma yoluna gidebilir.

 

 Zorunlu Arabuluculuk Nedir?

Zorunlu arabuluculuk türü, adından da kolayca anlaşılmakta olduğu gibi kanunlar karşısında zorunlu tutulan bir durumdur. Zorunlu görülen bu işlem dava şartına bağlıdır.

 

Arabuluculuk Pahalı Bir Yöntem Midir?

Arabuluculuk Pahalı Bir Yöntem Midir, bu sorgulama fazlasıyla yapılan bir kalıptır. Çünkü taraflar bu hizmeti aldıklarında yüksek tutarlar ödeyeceklerini falan düşünebiliyorlar.

Halbuki zorunlu ya da zorunsuz olarak alınan arabuluculuk hizmeti çözümleninceye kadar veyahut ta uyuşamama durumu resmi olarak belgeleninceye değin bir harç ödemesi yapılmaz.

Aynı zamanda da tebligat, bilirkişi, tanık veya keşif ücreti gibi ödemeler yapılmaz.

Alınmış olunulan arabuluculuk hizmeti için Asgari Ücret Tarifesine uygun olmak şartıyla uyarınca ücret ödenir. Ayrıyeten de özel bir toplantı hali oluşursa ödeme yapılması gerekebilir.

 

Arabulucu avukat ücretini kim öder?

Arabulucu avukat ücretini kim öder, çok merak konusudur. Bu sorunun yanıtını verirken yaşanan duruma göre ödendiğinden bahsedebiliriz.

Arabulucu avukat ücreti, kim tarafından ödeneceği açıkça 6325 sayılı HUAK md. 18/A-13 yasasında belirtilir.

Bu ücret tam anlamıyla bir yargılama gideridir. Alınmış olunulan arabuluculuk hizmetinden şayet bir sonuç alınmaz ise dava açılma ödeme, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

 

Arabulucu Avukat Nasıl Olunur?

Arabulucu avukat nasıl olunur, birçok kişi merak ediyor ve bu yönde gerekli adımları yerine getiriyorlar. Farklı bir çalışma şeklini oluşturan bu arabuluculuk hizmeti, birtakım şartları beraberinde getiriyor.

“Arabulucu olmak istiyorum” diyorsanız en başta Arabuluculuk eğitimi almanız şartı bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler, Adalet Bakanlığı’nın düzenlemekte olduğu yazılı sınavlardan başarıyla geçmesi ile kolayca arabuluculuk yapmaya hak kazanabilmektedir.

Kişiler arabulucu olmak istedikleri süreçte her türlü gerekli bilgiyi; sınav yeri, tarihi, saati ve sınava başvurusu gibi temel bilgilere www.higm.adalet.gov.tr web adresi üzerinden kolayca ulaşılabilir.

 

Arabuluculuk İçin Avukat Olmak Şart Mı?

Bu mesleği icra ederek kazanç sağlamak isteyenlerin aklındaki en belirgin soru;” arabuluculuk için avukat olmak şart mı” sorusu olmaktadır.

 Arabuluculuğu yapabilmek için bir avukat olmak zorunluluğu bulunmuyor.

Arabulucu olmanın en önemli şartı ise; Hukuk fakültesi mezunu olmaktır. Çünkü hukuksal anlamda bu konularda gerekli temel bilgilerin bilinmesi ve işin içinde olunması gerekmektedir.

Diğer önemli arabulucu olma şartı ise herhangi bir meslek grubunda 5 yıllık deneyime sahip olunması gerekmektedir.

Yukarıdaki gibi ilgili şartları yerine getirebilen kişiler gerekli eğitim süreçlerinden başarıyla geçmesi şartıyla kolayca ara bulucu olarak görev yapmaya başlayabilecektir.

 

Kimler Arabulucu Olabilir?

Kimler Arabulucu Olabilir ve Şartları Nelerdir? Diye baktığımızda şu ibarelerden bahsedebiliriz.

  • Türkiye Cumhuriyeti’ne kayıtlı vatandaş olunması
  • Kadın erkek fark etmeksizin hukuk fakültesi mezunu olunması,
  • Fakülte mezunu kişilerin bir meslek grubunda 5 yıl boyunca deneyim edinmiş olma şartı.

Yine bu kriterlerin yerine getirilmesi halinde; Adalet Bakanlığı siciline kayıtlı arabulucu olunması mümkündür.

 

Arabulucu Olmak İçin Ne Gerekir?

Arabulucu olmak için ne gerekir baktığımızda zaten yukarıda da açıklamıştık. Tekrar etmemiz gerekirse;

  1. T.C. vatandaşı olunması
  2. Hukuk fakültesi diplomasına sahip olmak.
  3. Bir suçtan sebep hüküm giymemiş olmak.
  4. Kriterlerin sağlanmasından sonra tabi tutulan arabuluculuk eğitimini başarıyla tamamlamak.
  5. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan ilgili yazılı ve sözlü sınavlardan istenilen başarıyı elde edebilmek.

 

Arabulucu Avukat Portalı Ne işe Yarar!

Arabulucu Avukat Portalı, adından da anlaşılacağı gibi hukuksal faaliyetleri yürüten avukatların kullandığı bir portaldır. Arabuluculuk Uyapta görünür mü, el betteki bu portal sayesinde gerekli bilgileri takip edebilmek mümkündür.

 

“UYAP Bilgilerim portalı” sayesinde arabulucuya sahip olan gerekli her türlü kişisel bilgi bu portal üzerindeki yerini almaktadır.

UYAP Bilgilerim portalı üstünde sıralanmakta olan bilgilere bakıldığında ise; iban bilgisi ve benzer kişisel bilgilerdir.

Arabulucu olan her kişi bu portalı kullanarak sahip olduğu bilgileri güncelleme hakkına sahiptir.

 “Arabuluculuk nasıl takip edilir?” konusunda da Uyap vatandaş portalı üzerinden yapılır şeklinde bir cevap verebiliriz.

Bu noktada davalara ilişkin tüm arabuluculuk dosyaları kolayca takip edilebilir.

 “Dosya Sorgulama” seçeneğine tıklayarak istenen bilgilere kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.

 

Arabuluculuk siciline kayıt nasıl yapılır?

Arabulucular Siciline Kayıt işlemi çok kolay bir biçimde tamamlanabilir.

Gerekli olan başvuruyu tamamlamak içinde https://arabulucu.uyap.gov.tr bağlantısı kullanılabilir. Online işlemler şeklinde istenen belgelerine ulaştırılması istenir.

Arabulucu Başvuru Belgeleri ise; arabulucu giriş ve senelik aidat ödeme göstergesi, sağlık anlamında bir engelinin olmadığını gösteren belge ve fotoğraf.

 

Telefon
WhatsApp
İnstagram