Ceza Avukatı

Ceza Avukatı

Ceza Avukatları

Ceza Avukatı ya da ağır ceza avukatı, ceza davalarına girmekte olan normal avukatlara verilen isimdir. Hukuksal olarak “ağır ceza avukatı” olarak belirlenmiş bir meslek bulunmamaktadır. 
Ceza avukatı olarak halk tarafından görülen tüm avukatlar, kişilerin haklarını savunmak amacıyla toplumdaki en özel sorunlarla ilgilenir.  Savunma anlamında gereken yasal düzene uygun bir şekilde işlerini yürütür. Ceza avukatı olarak adlandırılan normal avukatların buradaki özelliği kişilerin özgürlüğü ile ilgili ceza davalarına bakıyor olmasıdır.

 

Ceza avukatı nedir ne iş yapar?

Özellikle ceza davalarına ile ilgilenen ve duruşmalarda şüpheli konumundaki kişileri savunan ya da mağdur kişilerin vekilliğini üstlenen avukatlardır. Ceza hukuku konusuyla ilgili davalara giren tüm avukatlar bu işi yerine getirebilmektedir.


Ceza avukatı hangi davalara bakar?
Ceza Avukatı, ağır ceza avukatı ya da ceza hukuku avukatı adı altında halk tarafında isimlendirilen avukatlar, ceza hukukunu ilgilendiren yasalara aykırı hareket etmekte olan kişilerin davalarına bakarlar.
 Özellikle ağır ceza, sulh ve asli ceza olarak adlandırılmakta olan mahkeme davalarını üstlenirler. Bu işi üstlenen avukatlara ceza avukatı adı verilir.

 

Ağır ceza avukatı neler yapar?
Ağır Ceza Avukatı Ne İş yapmaktadır şeklinde yöneltilen sorulara kısaca cevap vermek gerekirse; ceza hukuku ile ilgili davalarda şüpheliyi savunan ya da davacının vekilliğini yürütmektedir. Dava boyunca tüm süreçleri takip ederek ilgili savunma görevini ceza hukukuna uygun olarak yerine getirir.

 

Ağır cezayı gerektiren suçlar nelerdir?
Ağır cezayı ortaya çıkaran suçlar yasalarda açıkça belirtilmiş olan belli başlı suçlardır. Bu suçlar da aşağıda şu şekilde belirtilmiştir.

 

Ağır Ceza Suçları Nelerdir?
•    Kasten ve isteyerek birilerini öldürmek.
•     Kişilerin ölümüne kasten ve bilinçli şekilde sebep olmak.
•    Ağırlaştırılmış kişi yaralamaya sebep olmak.
•    Yağmacılık yapmak ve gasp suçuna karışmak
•    Zimmet suçlarına karışmak. 
•    Hileli iflas suçuna karışmak.
•    Birini kasıtlı bir şekilde dolandırmak.
•    Resmî belge üzerinde sahtecilik suçu.
Ağır ceza suçlarına ilişkin maddeler yukarıdaki gibi sıralanıp gitmektedir.


Ceza Avukatı Aynı Davada En Fazla Kaç Kişiyi Savunabilir?
Ceza avukatlığını üstlenen kişiler, davalarda bir kişiden daha fazlasını aynı anda savunabilmektedir. Kaç kişiyi savunduğunun pek bir önemi bulunmamaktadır. Savundukları kişiler arasında avukat ile bir menfaat ilişkisinin bulunmaması büyük öneme sahiptir.


Bir Davada Ceza Avukatının Görevi Ne Zamana Kadar Sürer?
Ceza avukatının üstlenmekte olduğu dava görevleri, ilgili davanın sonuçlanmasına kadar süregelmektedir. Bulunulan davanın karara bağlanması ya da kesinleşmesi sonucu sonlanır. 
Davaya ait olan karar, hemen yerel mahkeme ye iletilir ve bundan sonra da Yargıtay işlemleri devreye girmektedir.
Cezaya bakan ceza avukatı ise, Yargıtay süreçlerini yakından takip eder. 
Yukarıdaki gibi Ceza avukatı veya ağır ceza avukatı ile ilgili olarak merak edilen konular için kısa ve net cevaplar sunmaya çalıştık. Sizlerde benze konulardaki talepleriniz için bize yazabilirsiniz.
 

Telefon
WhatsApp
İnstagram