Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul avukatı, adından da anlaşılacağı üzere gayrimenkuller ile alakalı hukuksal problemlerin çözülmesi ve hak kazanımı için gerekli adımların atılması adına hizmet alabileceğiniz profesyonel hukuk insanlarıdır.

Avukatlık mesleği genel tüm branşlarda yapılabilirken, bazı avukatlar çeşitli dallarda daha fazla uzmanlık kazanmışlardır. Özellikle deneyime dayalı bu uzmanlıklar, ilgili sürecin sağlıklı şekilde işlemesi ve danışanın hak kaybına uğramaması için son derece önemlidir. Dolayısıyla gayrimenkul sorunları için buna ilişkin tecrübesi bulunan avukatlardan hizmet almak hak kaybı yaşamamak ve yeni kazanımlar elde etmek için önemli ve gereklidir.

 

Gayrimenkul Avukatı Nedir, Kimdir?

Yasal mevzuata göre gayrimenkul avukatı diye herhangi bir branş tanımlı olmasa da, bu alanda birçok davaya bakarak tecrübe kazanan kişiler için böyle bir sınıflandırma yapmak mümkündür. Dolayısıyla gayrimenkul yani tapu davalarında yüksek tecrübe sahibi olarak en iyi sonuçları alabilecek avukatlar için bir tanımlama yaparak, gayrimenkul avukatı nedir? Sorusuna cevap verebiliriz.

Avukatların doğrudan boşanma, gayrimenkulü ya da benzeri bir branş üzerinde mevzuat olarak sınıflandırılmaları mümkün değildir. Ancak kimi avukatlar bazı alanlarda yoğunlaşarak tecrübe kazandıkları için, dolayısıyla bu alanlarda girmiş oldukları davaların sonuçları daha olumlu olabilmektedir.

 

Gayrimenkul Avukatı İstanbul

Kendinize ait olan ya da mirasçısı olduğunuz gayrimenkuller ile ilgili hukuksal problemler yaşıyorsanız, sizlere tecrübeli kadromuz ile bu alanda hizmet verebiliriz.

Gayrimenkul avukatı İstanbul ve çevresindeki tüm tapu sorunlarınız için mesafe gözetmeksizin nitelikli hizmet vermelidir. Hukuk büromuzda bu alanda deneyimli ve birçok davada tecrübe edinmiş avukat arkadaşlarımız bulunmaktadır.

Gayrimenkul miras davalarının ya da mevcuttaki mallarınızın üzerindeki hukuksal problemleri aşmak için, tecrübeli bir gayrimenkul hukuku avukatı ile çalışmanız oldukça önemlidir. Avukat seçmenin yanlış olması hak kayıplarına neden olabileceği gibi, yeni kazanımlar elde etmenize de engel olabilir.

 

Gayrimenkul Hukuku Avukatı Kimleri Temsil Eder?

Gayrimenkul hukuku avukatı, gayrimenkul anlaşmazlıklarına konu olan davalarda taraflardan herhangi birini temsil edebilir. Gerek davalı veya gerekse davacı olan kişiler gayrimenkul hukuku avukatlarından hizmet alabilirler.

Mahkemede taraf olan herkesin davasını avukat ile takip etmeye ve yürütme hakkı vardır. Hak yoksunluğuna maruz kalmamak ve davada daha fazla hak elde edebilmek için, alacağınız avukatlık hizmetinin önemi oldukça büyüktür.

 

Gayrimenkul Avukatının İşlevi

Gayrimenkullerle ilgili yaşanan uyuşmazlıkların çözümü için gayrimenkul avukatının işlevi oldukça fazladır. Taraflar kendi başlarına hukuk mücadelelerini sürdürebilir olsalar da, hukuka intikal eden durumlarda alacakları profesyonel hizmet sonucun değişmesine etki edebilir.

Kira alacaklarının tahsil edilmesi ve kiracının tahliyesi, tapu iptal ve tescil davaları, kiralananın tahliyesi davası, tasarrufun iptali davası, men-i müdahale davası, ipotek tesisi ve terkini, izale-i şüya ve kat mülkiyeti kanuna göre oluşan çeşitli sorunlar, gayrimenkul avukatlarının bakmış olduğu davalardır. Bu tip hukuki durumlarda avukatlık desteği alarak sürecin daha lehinize sonuçlanmasını sağlayabilirsiniz.

 

Gayrimenkul Davasında Avukat Tutmak Zorunlu mu?

Yasalar açısından bu soruyu cevaplandıracak olursak, gayrimenkul davaları için avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak taraf olduğunuz gayrimenkul davalarında potansiyel haklarınızın kaybedilmemesi için uzman bir avukattan yardım almanız daha faydalı olacaktır.

Hayatın her alanında çeşitli uzmanlıklar bulunduğu gibi, hukukun her alanında da uzmanlıklar bulunmaktadır. Hukuk alanında hâkim ve savcılar gibi avukatlık mesleğini icra eden kişilerde, adli konularda vatandaşın, kamu veya özel sektör kuruluşlarının haklarını savunmak için uzmanlaşmış kişilerdir.

Gerek tapu davalarının profesyonel ve hukuk alanında uzman bir kişi tarafından takip edilmesi ve gerekse mümkün olduğu kadar dava konusundan yeni haklar kazanabilmek için, profesyonel destek almanız tavsiye edilir.

Her ne kadar kanunlar açık olsa da, bazı durumlarda ihtilaflı kararlar maalesef ki ortaya çıkabilmektedir. Buna sebep olabilecek faktörler hızlı bir şekilde yeni düzenlemeler ile ortadan kaldırılırken, davanın içeriğine göre istemeden de olsa farklı hak kayıpları ortaya çıkabilmektedir. En azından mahkemede daha fazla kazanım elde etmeye imkân varken, taraflardan biri için daha az kazanıma hükmedilebilir. Burada ise hukuk danışmanı olarak avukatların üstlenmiş olduğu görev büyük önem taşıyor.

Avukatlar ihtilafa düşebilecek kanun maddelerini inceleyerek gerek Yargıtay kararları ve gerekse örnek teşkil edebilecek diğer dava sonuçlarını mahkemeye sunabilirler. Ayrıca genel olarak eski ve yeni kanunlar hakkında üst düzey bilgi sahibi olmaları nedeniyle, gayrimenkul davaları için profesyonel yardım almanız her zaman sizin lehinize olacaktır.

 

Tapu İptali ve Tescili Davası

Esasen tapunun iptaline yönelik çeşitli nedenlerle açılan davalar tapu iptal davası olarak nitelendirilir. Tapu iptal davaları daha çok kadastro işlemi, miras paylaşımı veya kamulaştırma sonrası verilecek tapulara itiraz etmek suretiyle açılmaktadır.

Tapu iptali ve tescil davaları önalım hakkı davası, miras hukukunda doğan tapu iptal davası, kamulaştırma sebebiyle tapu iptal davası, kadastro işleminde verilen tapuların iptali ve tescili davaları olmak üzere 4 ayrı başlık altında toplanabilir.

 

Miras Tapu İptal Davası ve Miras Tapu İptal Davası Zamanaşımı

Miras tapu iptal davası, miras sebebiyle düzenlenen tapuya itiraz edilmesini kapsayan davalardır. Kanunlar gereği tüm yasal süreçlerde olduğu gibi miras tapu iptal davası zamanaşımı süresi de bulunmaktadır.

Mirastan dolayı düzenlenen tapulara 10 yıl içerisinde iptal davası açılabilmektedir. Düzenlenen tapuda miras hakkınıza zarar geldiğini düşünüyorsanız, kanun buna itiraz edebilme ve hakkınızı aramaya imkân vermektedir. Miras tapu iptal davasında görevli olan mahkeme, taşınmazın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemeleridir.

 

Kardeşler Arasında Tapu İptal Davası

Kardeşler arasında tapu iptal davası yine miras tapu iptal davası ile aynıdır. Burada mirasçıların kim olduğuna bakılmaksızın, düzenlenen tapuda herhangi bir haksızlık olduğunun düşünülmesi durumunda kardeşler arasında tapu iptal davası açılabilir.

Taşınmazın bulunduğu asliye hukuk mahkemelerinden herhangi birine giderek dava açılabilmesi söz konusudur. Ancak miras bırakanın kesin delillerle mirasını net bir şekilde farklı olarak dağıtılması durumunda, kardeşler arasında tapu iptal davası genellikle lehe sonuçlanmaz. Kardeşler arası tapu iptal davası açmak için de gayrimenkul avukatı olarak hizmet veren avukatlardan yardım alabilirsiniz.

 

Mirasçıların Tapu İptal Davası Açması İçin Ne Gerekli?

Mirasçıların tapu iptal davası açmaları için, ilgili mirasın tapu bilgilerini de içeren bir dilekçe ile mahkemeye başvurmaları gerekir. Ancak hem işlemlerin mevzuata daha uygun hem de daha hızlı olabilmesi için gayrimenkul avukatı desteği almak faydalı olacaktır.

Düzenlenen tapunun herhangi bir şekilde usulsüz olduğunu düşünüyorsanız, yine tapu iptal davası açabilirsiniz. Mülkiyet hakkının ihlal edilmesi, usulsüz düzenlenen tapular, mirastan dolayı netleşmemiş bir şekilde ortaya çıkan ihtilaflı durumlarda bu tip davalar açılabilmektedir.

 

En İyi Tapu Avukatı Nasıl Bulunur?

En iyi gayrimenkul avukatı için doğrudan belirli bir kriter yoktur. Ancak bu alanda gerekli tecrübeye sahip olan hukuk bürolarından ya da avukatlardan hizmet almanız, taraf olduğunuzda davalarda daha iyi sonuç elde etmenize yardımcı olabilir.

Her ne kadar avukatlık için bu tip branşlar bulunmasa da, avukatın gayrimenkul davalarına yoğunlaşmış olması başarı oranını artırabilmektedir.

 

Gayrimenkul Avukatı Soru Sor

Aşağıdaki gayrimenkul avukatı soru sor yorum kısmından tüm miras, tapu iptali ve gayrimenkul davaları hakkında sorularınızı avukatlarımıza sorabilirsiniz. Yoğunluk durumuna göre avukatlarımız yine bu sayfa altından sorduğunuz sorulara cevap vereceklerdir. Daha anlaşılır ve detaylı bilgiler almak için, iletişim numaraları üzerinden avukatlık hizmeti veren kişilerden destek alabilirsiniz.

 

WhatsApp
İnstagram