Kamulaştırmasız El Atma Davası Avukatı

Kamulaştırmasız El Atma Davası Avukatı

Kamulaştırmasız El Atma Davası Nedir?

Kamulaştırmasız El Atma Davası demek idarenin, özel mülke ait olan bir taşınmaz için kamulaştırma usullerine aykırı olarak “fiilen” veya “hukuki” durumla bedelsiz olarak mülkiyet hakkını sınırlaması ve el koyması sonucu açılmış olan davaya denir.

Kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi maksadıyla; taşınmaza ihtiyaç duyulabildiği hallerde kamulaştırma kanunlarının devreye alınması gerekebilir. Bu durumlarda kanunlarda adı geçmekte olan usullere göre

Davranılması icap etmektedir. Kamulaştırmasız el atma durumu ise çok daha fiilidir. Yani kamulaştırmaya ya da var olan mülkü kamu çatısı altına geçiren bir hukuksal işlemden kaynaklıdır.

 

Kamulaştırmasız El Atma Halinde Kimler Dava Açabilir?

Kamulaştırmasız el atma davasında davalı kimdir, kısacası; gayrimenkul taşınmazına el konulmakta olan maliklerdir. Bu maliklerin vefatı durumunda ise mirasçılar tarafından dava açılabilir.

 

Kamulaştırmasız el atmada ne yapılır?

Kamulaştırmasız el atmada davasında yapılmakta olan; idare mülkiyet hak sahiplerine hiç bedel ödemeksizin mülkiyet hakkını eylem ya da işlemleri ile sınırlamasıdır.

Genel olarak kamu idaresi, kamulaştırmasız el atma yöntemini kullanarak; mülkiyet hakkına müdahale ettiği durumlarda hak sahibinin müdahale kaynağından dolayı ortaya çıkan her türlü zararını karşılar.

 

Kamulaştırmasız Hukuki El Atma Nedir?
Kamulaştırmasız hukuki el atma demek; taşınmazda herhangi bir hukuki dayanak olmaksızın ve kamulaştırmaya tabi tutulmaksızın kullanılması haline maruz kalan malikin, idareye karşı açma hakkı olan davaya denir.

 

Kamulaştırmasız El Atma Tazminatı Nedir?
Kamulaştırmasız el atma tazminatı ise; ilgili dava kamu işletmesinin, kişi ve kişilere ait taşınmaza ilişkin fiili ya da hukuki anlamda el atmada bulunularak mülkiyet hakkının kullanımını engellenmesi

Durumunda taşınmazın kamulaştırma bedelinin yani el atma sebebiyle eski döneme ait 5 senelik ecrimisil bedelini arzu eden davaya denir.

 

Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan Davalar Ne Kadar Sürer?
Kamulaştırmasız el koymadan kaynaklanan davalar 1 ay olarak en kısa sürede tamamlanırken aynı zamanda 13 ay kadar da uzadığı durumlarda sürebilir.

Taşınmazın asıl sahibine devir için sunulan teklif tutarı beğenilmezse; ardından kamulaştırmanın iptali iiçin dava açılması gerçekleşebilir.  Bu durumda dava süreci aksar ve durabilir.

Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yürütülmeye devam eden bu dava 1 ila 13 gibi bir süre, içerisinde sonuçlanabilir

Kamulaştırmasız El Atma Halinde Açılabilecek Davalar hakkında aklınızdan geçmekte olan tüm bilgilere hukuk büromuz vasıtası ile sahip olabilirsiniz.

Diğer hukuk bürolarında olduğu gibi Kamulaştırmasız El Atma dava dilekçesi ve Kamulaştırmasız El Atma bedelinin tahsili gibi konularda hizmet vermekteyiz.

Firmamıza ilgili konu ile en çok sorulan sorular ise aşağıdaki gibidir.

Kamulaştırmasız El Atma zamanaşımı nedir?

Kamulaştırmasız El Atma Davası ne kadar Sürer?

Kamulaştırmasız el atma adli yargı süreçleri nelerdir?

Hukuki el Atma 5 yıllık süre mi?

Hukuki el atma Danıştay kararı nedir?

Kamulaştırmasız El Atma Yargıtay Kararları nelerdir?

Yukarıda adı geçen tüm ilgili konular için avukat kadromuz ile müvekkilelerimizin yanı başında bulunmaktayız.

WhatsApp
İnstagram